You are here

OptiFood4Fish

Naziv projekta: Razvoj prediktivne testne storitve za optimizacijo procesa hranjenja za trajnostno proizvodnjo rib

RRI projekt OptiFood4Fish si je zastavil izjemno pomemben cilj zmanjšanja presežnega hranjenja rib v (morskih) ribogojnicah. Nerabljena hrana se useda na dno, kjer v anaerobnih pogojih gnije in preko velikih količin metana prispeva k globalnem segrevanju. To predstavlja nepotrebno okoljsko breme in nepotrebne stroške ribogojcev, pri katerih strošek hrane presega 50% vseh stroškov pridelave rib. Izziv bomo rešili z algoritmom strojnega učenja, ki bo prvi te vrste nasvetu. Iz razli;nih mest v neposredni bližini ribogojnice bomo zajemali vzorce morske vode in naredili presek pomembnih biokemijskih, fizikalnih in predvsem bioloških vrst na osnovi DNA in RNA sekvenciranja. Ključni tehnološki preboj bo uporaba vseh parametrov in predvsem makrofitnih alg, ki nakazujejo obremenjenost vode zaradi neporabljene ribje hrane.

Portal: https://www.evropskasredstva.si/

Skupna vrednost projekta: 622.516,95 €.

Skupna višina sofinanciranja: 299.378,12 €

Konzorcijska partnerja:

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO).

Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost in jo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

Sofinancira EU

MGTS

NOO

Projekt se izvaja v sodelovanju z
Fonda

Powered by Drupal